Luringen Kurssenter har fokus på den praktiske førstehjelpen.

 

-     mange tar for gitt at de kan førstehjelp.

 

 

Luringen Kurssenter legger vekt på at man skal forstå hva man gjør og hvorfor man utfører de tiltakene man gjør når noen skader seg, for det er ikke sikkert man situasjonen alltid er slik læreboka viser.

Undervisningen er og lagt opp slik at man stadig vender tilbake til hverdagen, hva er det som får et barn inn i hjertestans, hvordan praktisk og enkelt forebygge farlige hendelser og hva kan man praktisk bruke da man står i skogen uten noe førstehjelpsutstyr?

 

Mye av førstehjelpen dreier seg også om følelser. For blir man først handlingslammet av følelser hjelper det ikke hvor mye man enn har pugget teknikker og tiltak.

Derfor prøver vi iløpet av kurset la deltakerene leve seg inn i ”om det var virkelig” ved å blant annet; vise bilder av hendelser, ha vanlig klær på gjenopplivingsdukkene og la deltakerene få mulighet til å komme med eksempler de selv har vært borti.

 

Trygghet er grunnleggende i førstehjelp. Kan man førstehjelp, har prøvd det og trent på det tør man mye mer i en reell situasjon.

Under kursene brukes det derfor mye tid på individuell trening og veiledning. Ved Hjerte-Lunge- Redning har hver deltaker sin egen dukke man trener på hele tiden. Man slipper dermed vente på tur og være redd for at de andre ser på eller smitte gjennom dukkene.

Praktisk individuell trening og veiledning gir trygghet. Trygghet og selvtilitt man trenger hvis man skal mestre en reell førstehjelpssituasjon.

 

 

På grunn av utstyr og utbytte av undervisning, undervises de fleste av kursene i grupper på max 12 deltakere ad gangen. Er dere fler deltakere anbefales det å dele deltakerene i 2 grupper, og kjøre 2 separate kurs (rabatt gis ved flere kurs.) Disse kursene kan ikke kjøres samtidig, men gjerne etterhverandre eller på forskjellige dagen.