”Forgiftning

Hva er farlig?

Skal barnet kaste opp?

VASKEMID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva med orme bitt og vepsestikk?

huggorm%201

 

 

 

 

 

  

 

 

1 ½ time med nyttig kunnskap om hva man skal gjøre og hvordan sikre seg mot forgiftningsuhell.