Kursholders kompetanse:

Alle kursene holdes av Jorid Tho Hennum som hovedinstruktør. Her er noen av de relevante kurs, utdanning og erfaring Jorid har.

(Ved større kurs vil også andre instruktører kunne hjelpe til. Alle med bred erfaring innen undervisning og/ eller førstehjelp.)

 

JoridUtdanning:

Sykepleier ved Høyskolen for diakoni og sykepleie, Lovisenberg 1997

TNCC – Traumesykepleier

Etterutdanning: ”Helserettet arbeid ved krig og katastrofe”
                                                               ved Høyskolen i Buskerud, Drammen

 

Jobb:

Sykepleier student Skavangertun aldershjem, Kongsberg

Sykepleier student hjemmesykepleien, Lambertseter Oslo

Sykepleier Kongsberg sykehus mottagelse og legevakt

Sykepleier Drammen sykehus barneavdelingen

Sykepleier Kongsberg Kommune, Lindrende enhet

Badevakt Kongsberg svømmehall

Svømmetrener Bergkameratene svømmeklubb

Svømmetrener Gol IL

Menighetspedagog Kongsberg Kirkelige Fellesråd

 

Kurs:

Helse/førstehjelp:

TAS kurs (tverrfaglig akutt samarbeidskurs), Norsk luftambulanse + Kongsberg sykehus

Ambulanse vikarkurs, Ambulansetjenesten Buskerud

CIMG1530Hovedinstruktør i HLR, Norsk resusiterings råd

Røde KorsHjelpekorps sommerkurs B (lagleder)nivå

Røde KorsHjelpekorps vinterkurs B (lagleder) nivå

Røde KorsHjelpekorps sminke og markørkurs

Røde KorsHjelpekorps instruktørkurs B nivå

 

Vann/ livredning:

Badevakt 1, Livredningsselskapet

Begynnerinstruktør svømming, Norsk svømmeforbund

Vidregående instruktør svømming, Norsk svømmeforbund

Ungdomstrener svømming (Trener 1), Norsk svømmeforbund

Godkjent skolekontrolør, Norsk svømmeforbund

 

 

 

DSC_0037Erfaring:

Barnas Svømmeskoleinstruktør, Bergkammeratene siden 1988

Trener svømming, Bergkammeratene svømmeklubb siden 2008

Medlem Norges Røde Kors Hjelpekorps siden 1993

Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps, Korpsleder og fungerende operativ leder

Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps leder Grunnkurs (30 timers kurs).

Drevet ”Luringen Kurssenter” siden 1998

”Livredningsprøven” årlig, Instruktører ved Barnas svømmeskole Bergkammeratene

”Livredningsprøven” årlig, svømmelærere ved skolene i Kongsberg Kommune

Sminke SAR øvelse, Kongsberg Politi og redningstjenester + sykehuset Blefjell Kongsberg

Sminke ”Katastrofeøvelse” Kongsberg Sykehus og ambulansetjenesten Buskerud

Kurs i ”Krisehåndtering” for HMS gruppe FMC, Kongsberg flere år.

jorid snorklerBarnehage-, skole- og SFO-kurs gjennom flere år.