logo med tekst under 150

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideen til kurssenteret startet mens Jorid gikk på sykepleieskolen på Lovisenberg i Oslo. Medstudenter spurte stadig til råds om praktiske triks og hjelp i pleie og særlig førstehjelpssituasjoner. Jorid hadde allerede da endel erfaring innen undervisning og førstehjelp gjennom barnas svømmeskole, Røde kors hjelpekorps og kunnskap delt av hennes mor som også er sykepleier.

Dermed arrangerte Jorid kurs for sine medstudenter i skolens øvingslokaler og på familen gård. Ansatte ved skolen spurte selv etter kurs og vips var ideen plantet.

 

Laerdal må ha en stor takk for at selve ”Luringen Kurssenter” ble dannet. For at tanken ikke bare døde ut i ingenting. Laerdal donerte gamle HLR dukker til kurssenteret og gunstige etableringstilbud.

BU midler gav Jorid tro på at dette kunne bli mer enn bare drøm. Og i 1998 ble ”Luringen Kurssenter” registret i Brønnøysundregisteret som et enkeltpersonsforetak  og virksomheten var igang!

 

Idag holder Luringen Kursenter kurs både for fagpersonell innen helse, barnehage, skole, bedrifter, fritidsgrupper og private grupper. Det er både kurs i førstehjelp, livredning og øvelser innen førstehjelp.

 

Det er idag mange aktører ute å underviser i førstehjelp. Luringen Kurssenter har satt fokus på den praktisk førstehjelpen. Fokuset er på å forstå hvorfor  man gjør de forskjellige ting, hva man ønsker å oppnå  og ikke bare teknikken. Ved å sette fokus på dette mener vi at den enkelte person er bedre istand til å finne logiske løsninger i en situasjon hvor hendelsen ikke er helt etter læreboka. For eksempel:

- hvordan legge en baby i stabilt sideleie?

- hvordan gi luft i lungene ved store munnskader eller manglende gebiss?

- hvordan raskt gi et kvalt barn frie luftveier?

- hvordan stanse en blødning uten førstehjelputstyr?

 

For førstehjelp er i grunnen ganske enkelt og logisk, bare man forstå hva man ønsker å oppnå eller hva man ønsker å forebygge at skal skje.

 

Luringen Kurssenter kan tilby en rekke kurs og veiledninger innen førstehjelp både til vanns og til land, både fysisk førstehjelp og mental førstehjelp.

Luringen Kurssenter kan tilby:

-          kurs for ufaglærte

-          Kurs for fagfolk

-          Kurs for eldre

-          Kurs for småbarns foreldre

-          Kurs for barn i alle aldre (tilrettelegges etter hva barnet kan utføre av hjelpetiltak)

 

 

Hovednedslagsfeltet for kurs er i Kongsberg og det sentrale Østlandet. Men med litt planlegging og finansering kan Luringen Kurssenter fint holde kurs også i andre deler av landet.

 

 

 

Luringen Kurssenter ved

Jorid Tho Hennum

Postboks 252

3603 Kongsberg

 

Hjemmeside: luringen.no

 

Mail: jojo@luringen.no

 

Telefon: 90 91 89 92 / 32 73 53 51

 

Organisasjonsnummer: 981 199 219