”Når barnet er sykt”

 

Hva er farlige sykdommer?

Hva må jeg passe på?

Når oppsøke lege?

Image129Hva smitter?

Hva med barnehagen?

 

 

SVETTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et 45 minutters kurs om hva man må passe på med syke barn, hvilke tilstander som kan være farlige og hva man bør gjøre når barnet blir syk.

Informasjon om mest vanlige sykdommene, enkle tiltak og forhåndsregler.