Ny Årlig livredningsprøve som gjelder fra 1. juni 2005

10.02.04, Tore de Faveri (Sist oppdatert 27.09.06 - 13:06)

For å opprettholde autorisasjon som instruktør og/eller trener i Norges Svømmeforbund, må man avlegge Årlig prøve i livredning. Denne skal gjennomføres en gang hvert år. Bestått prøve påtegnes i kompetansekortet ditt. Les under for innholdet i den nye årlige prøven som gjelder fra 1. juni 2005.

Utstyr

Nedsenkbar Livredningsdokke. Tre synkeringer. Baby-, Junior og Voksendokke.


Påkledning

Lang bukse og T-skjorte

Prøven gjennomføres sammenhengende, fortrinnsvis i 25m basseng med dybde på minst 3m og uten briller.


Innledning

Fra et område uten innsyn til bassenget får kandidaten i oppgave å hente opp en druknet person (ringer + dokke) på den dype delen. Kandidaten må selv orientere seg hvor i bassenget den druknede ligger, og foreta de vurderinger som trengs for en effektiv utføring av livredningen.


Gjennomføringen

·         Hoppe/stupe direkte uti fra bassengkant til bassengets dypeste del

·         Og hente opp minst to av tre gjenstander (synke-ringer), som er plassert i trekant med ca 2m avstand, og bringe disse til nærmeste kant,

·         For deretter snarest å foreta et dykk fra overflaten etter nedsenkbar Livredningsdokke og ilandføre denne, med dokkas ansikt over vann, ca 25m. Det hele innenfor 3.00 minutter fra utlevert oppgave.

·         Opp på land for direkte å utføre tilfredsstillende HLR i 2 minutter på henholdsvis Baby-, Junior og Voksendukke etter gjeldende regler fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).


NB! I tilnytning til prøven skal kandidaten kort redegjøre for:

·         Alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg

·         Prinsippene med ”Den forlengede arm”

·         Redning m/båre av person med nakke-/ryggskade

·         Gjennomføring av HLR på gravide (Gjelder kun for Instruktører i Baby- og Småbarnssvømming)


Kompetansekortet skal underskrives av godkjent kontrollør fra Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap eller bademester (badets eier).