Generell førstehjelp

 

Kroppen består av mange deler, en ulykke består som regel av mange hendelser.

Hva prioriterer man, hva er viktigst?

Hva er små skader, hva er store?

Når må man ha sykebil, når holder det med legevakta, eller kan man fikse skaden selv?

 

Kurs i generell førstehjelp tar for seg forskjellen mellom vanlige småskader, skader som bør tilsees av en lege og livstruende skader. Hvordan se forskjell og hvordan reagere og behandle.

11)OKSEH.bmp
 


Kurset tar i hovedutgangspukt i de mest generelle, vanlige skadene som:

Brudd / skjelett skader

Hodeskader

Nakke og  rygg skader

Blødninger

Brannskader

 

Skulle det ønskes kurs i andre type skader så skreddersyr vi et kurs tilpasset deres ønsker.

Kurset kan utvides lett med caseoppgaver og eller  øvelser hvor ferdighetene prøves, trenes og drilles.

Varighet av kurs:

Kurs med undervisning lette oppgaver og diskusjoner: 2 timer

Kurs med caseoppgaver etterpå: 3 timer

Kurs med øvelse etterpå: fra 4 timer (kommer ann på størrelse av ønsket øvelse)

(kortverson av kurset ligger inne i ”Barnehagepakken”, da med kun hovedtrekkene: 1 time)